σταθερό 2310 839474 κινητό 6974661750  

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την σύνταξη του φακέλου και την υποβολή των δικαιολογητικών για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων (ΗΤΚ) που είναι σε ισχύ από 01.01.2021

Back to top