σταθερό 2310 839474 κινητό 6974661750  

Ti είναι η βεβαίωση μηχανικού;

Η βεβαίωση μηχανικού είναι στην ουσία μια υπεύθυνη δήλωση που κάνει ο μηχανικός ηλεκτρονικά μέσω του ΥΠΕΚΑ και της πλατφόρμας του ΤΕΕ και αφορά τις πιθανές αυθαίρετες κατασκευές ή τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακόμα και τις διαφοροποιήσεις στα βασικά πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση, κάλυψη, ύψος, πλάγιες αποστάσεις κ.α) που υφίστανται από την ανέγερση ή και μετέπειτα στο ακίνητο το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις (εκτός της αποδοχής κληρονομιάς) και μπορεί να εκδοθεί σε τρεις μορφές:

1. Βεβαίωση που αφορά ακίνητα τα οποία υφίστανται νόμιμα όσον αφορά αυθαίρετες κατασκευές, την χρήση και τα πολεοδομικά τους μεγέθη σύμφωνα με τις μελέτες της οικοδομικής άδειας. (Ανοχή μέχρι 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και μέχρι 2% της μικτής επιφανείας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου με μέγιστο τα 8.0 τμ).

2. Αφορά ακίνητα στα οποία οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του αρ.82 του Ν.4495/2017

3. Αφορά τα αδόμητα γήπεδα. Βεβαιώνεται ότι στο μεταβιβαζόμενο οικόπεδο/αγροτεμάχιο δεν υπάρχει κτίσμα η κάποια αυθαίρετη κατασκευή.

Ποια έγγραφα συνοδεύουν την συγκεκριμένη βεβαίωση;

Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται πάντα από τοπογραφικό διάγραμμα και στέλεχος οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Δεν απαιτείται νέο (εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87') τοπογραφικό διάγραμμα:

• Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

• Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.

• Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

• Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ 

Αντίθετα απαιτείται νέο (εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87') τοπογραφικό διάγραμμα:

• Σε εντός σχεδίου περιοχές ή εντός ορίων οικισμού, όπου δεν έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

• Σε εντός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχει κυρωθεί η σχετική πράξη εφαρμογής.

• Για όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, πλην το περιπτώσεων που αναφέρονται ποιο πάνω. 

Τι χρειάζομαι για να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού για το ακίνητό που μεταβιβάζω;

Χρειάζεται να έχετε το απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης (έγγραφο που σας έχει αποστείλει το κτηματολόγιο ή έγραφα που παραλάβετε κατά την υποβολή στο κτηματολόγιο), ένα αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) και να γνωρίζετε τον αριθμό της οικοδομικής άδειας του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό οικοδομικής άδειας θα τον αναζητήσουμε εμείς στο αρχείο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Αν στο παρελθόν έχετε προβεί σε κάποια ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν.3843/2010 ή Ν.4014/2011 ή Ν.4178/2013 ή και κάποιου παλαιότερου νόμου) θα πρέπει να έχετε και αυτά τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης για τη μεταβίβαση;

Αρχικά το γραφείο μας θα αναλάβει να πάρει αντίγραφα από το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου όλων των μελετών που απαιτούνται για τον έλεγχο του ακινήτου καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα του στελέχους της αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας και της κάτοψης ορόφου.

Αφού έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία (μελέτες, τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα από κτηματολόγιο, πιθανά παλαιότερα νομιμοποιητικά στοιχεία, στοιχεία ιδιοκτητών) μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στον επιτόπιο έλεγχο του ακινήτου και για να σας ενημερώσουμε άμεσα και υπεύθυνα για την εξέλιξη της διαδικασίας. Εφόσον στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες που να χρίζουν τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4495/17 προχωράμε στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης και την έκδοση της βεβαίωσης

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης;

Η βεβαίωση μηχανικού μπορεί να γίνει δεκτή από τους συμβολαιογράφους σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας που αναφέρεται πάνω στη βεβαίωση. 

Πόσο θα μου κοστίσει η διαδικασία της έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού;

Καλέστε μας στο 2310 839474 ή 6974661750 για να ενημερωθείτε για το κόστος της βεβαίωσης 4495/2017 που αφορά το ακίνητό σας. 

Back to top