σταθερό 2310 839474 κινητό 6974661750  

Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται ΠΕΑ;

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων είναι πλέον υποχρεωτική για:

• Όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται ανεξάρτητα την επιφάνειάς τους 

• Όλα τα ακίνητα που μισθώνονται ανεξάρτητα της επιφάνειάς τους

• Όλα τα νεόδμητα κτίρια με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους ή τα ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. κτίρια με χρήσεις:  βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστήρια, αποθήκες, κτίρια αγροτικής χρήσης, πάρκινγκ αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. 

Τι είναι το ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου ή ενός μέρος κτιρίου που προκύπτει με τη μορφή μελέτης που εκπονείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές - μηχανικούς και εκδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το κτίριο ή το μέρος αυτού με την έκδοση του πιστοποιητικού κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η. Υποχρεωτικά με την έκδοση ΠΕΑ ο επιθεωρητής κρίνει και κάνει τρεις προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Ποια είναι διάρκεια ισχύος ενός ΠΕΑ;

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δέκα έτη, εκτός εάν στο κτίριο ή το διαμέρισμα που αφορά το ΠΕΑ γίνει ριζική ανακαίνιση που να επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, όπως για παράδειγμα επέμβαση ή αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση κουφωμάτων ή θερμομόνωσης, ηλιακού συλλέκτη κ.α. Σε αυτή την περίπτωση η ισχύς του ΠΕΑ λήγει και εκδίδεται νέο πιστοποιητικό με τη νέα πλέον ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου.

Τι χρειάζομαι για την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου μου;

Για την γρήγορη ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης του ακινήτου σας θα πρέπει αφού κλείσετε ραντεβού με το γραφείο μας για την αποτύπωση του χώρου από τον ενεργειακό επιθεωρητή να έχετε μαζί σας:

 • Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας - Συμβόλαιο ακινήτου (σε περίπτωση που δεν έχετε έγραφα από το κτηματολόγιο) ή Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης

 • Αριθμός Οικοδομικής Άδειας (σε περίπτωση που το ακίνητο σας χτίστηκε πριν το 1983 δεν απαιτείται) 

*Σε περίπτωση που έχει υπαχθεί το ακίνητο σε κάποιους από τους νόμους αυθαιρέτων 3843/10, 4014/11,4178/13 ή 4495/17 θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ρύθμισης.

Πόσο θα μου κοστίσει η έκδοση ΠΕΑ;

Το γραφείο μας προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις στις νόμιμες ελάχιστες αμοιβές των πιστοποιητικών.

Καλέστε μας στο 2310 839474 ή 6974661750 για να ενημερωθείτε για το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας. 

Υπενθυμίζουμε ότι απο τον Απρίλιο του 2018 για την υποβολή μιας επιθεώρησης Α' Τάξης απαιτείται η πληρωμή και υποβολή στο buildingcert.gr παραβόλου με κωδ. τύπου 8012 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Α' Τάξης") και αξία 5 ευρώ. Για υποβολή επιθεωρήσεων Β' ή Γ' Τάξης απαιτείται παράβολο τύπου 8013 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Β' Τάξης") με αξία 10 ευρώ ή 8014 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Γ' Τάξης") με αξία 30 ευρώ. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο απο το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του.

Back to top